Skip to main content

DONATIONS:
Bank information : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54
KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250 - ANBI / Registration 8524.65.178

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website Stichting Uganda Kitgum Education Foundation

Deze website is eigendom van de Stichting Uganda Kitgum Education Foundation (UKEF). Door het gebruik van deze website stem je als Gebruiker in met onderstaande Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van de Stichting UKEF.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Stichting UKEF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting UKEF. Als Gebruiker van de website, en de daar vindbare informatie, vrijwaar je Stichting UKEF bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van jou als Gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Stichting UKEF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en /of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Privacy en cookies

Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons Privacy-statement - Stichting UKEF raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Stichting UKEF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy Statement, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Stichting UKEF. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting UKEF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting UKEF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting UKEF .  

Nietigheid  

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Stichting UKEF aan het overblijvende gedeelte gebonden.   

Diversen

Stichting UKEF behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Vestigingsadres, registratie   
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 57166250
Stichting UKEF 
Bronnenstraat 1
6291VL  Vaals 


Top

DONATIONS
Bank information : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54
KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250 - ANBI / Registration 8524.65.178

Onze supporters

Bestuur
Voorzitter
W. Apokowat/Germany
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris
W.J.B. van Wegen/The Netherlands
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester
Ed Grassère, Bocholtz, The Netherlands
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stichter
Nestar Okella Lakot
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DONATIONS
Bank information : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54
KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250 - ANBI / Registration 8524.65.178
Ontwerp en ontwikkeling door Joomlapartner